Achtergrondfoto

Muziek

Mijn muzikale achtergrond

Van huis uit opgegroeid met popmuziek kreeg ik later interesse en ervaring in jazz, klassiek, dans en muziek uit midden Java, Brazilië en Sunda (West Java).

Westerse muziek

Ondanks dat ik enige muziektheoretische kennis heb opgedaan op het gebied van jazz en klassiek, zijn mijn gehoor en intuïtie de belangrijkste hulpmiddelen bij het componeren en improviseren. Mijn basisinstrument is dwarsfluit en de piano gebruik ik om overzicht te kunnen krijgen in de harmonie. Om beter ritmisch te kunnen spelen, bespeel ik diverse Braziliaanse percussie instrumenten. Al deze verschillende elementen, t.w. melodie, harmonie en ritme, geven elkaar ondersteuning tot één mooi geheel.

Ronald aan het componeren achter de piano.

Oosterse muziek

In tegenstelling tot de stemming van de instrumenten in het westen is die van in Azië niet getemperd (gelijkgestemd, temperiert). Kwarttonen zijn daar niet vreemd. Ook is er geen sprake van een harmonisch stelsel. Toch is antropoloog/musicus Wim van Zanten erin geslaagd om in samenwerking met wijlen musicus Pak Uking Sukri, toen werkzaam bij o.a. Radio Bandung, in deze muziek en poëzie duidelijkheid te brengen voor de westerling. Uitgebreid uitleg deed hij in zijn boek ‘Sundanese music in the Cianjuran Style’ a.d.h.v. westerse notatie. Daar heb ik heel veel kennis kunnen opdoen in combinatie met muziekopnamen. In de periode waarin hij colleges gaf aan Universiteit Leiden gaf hij als bijvak deze muziek en ik mocht daar meedoen als gast leerling. Met de gevorderde groep speelde ik later mee met hun concerten. Daarna werd ik vast lid van de groep.

Ronald bespeelt de suling, een houten fluit uit Indonesië.